EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen i Torsted Idrætsforening indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 18/6-2019 kl. 19:00 i Hatting-Torsted fodbolds klubhus, Torstedalle 104, 8700 Horsens

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i henhold til vedtægterne for Torsted Idrætsforening §5 + §6

Dagsordenen for den ekstra ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Sagen siden sidst - herunder økonomi
4. De nye vedtægter
5. Valg af kasserer
6. Valg af sekretær
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Torsted IdrætsforeningTORSTED GYMNASTIK

LÆS MERE >>

HATTING-TORSTED FODBOLD

LÆS MERE >>

TORSTED HÅNDBOLD KLUB

LÆS MERE >>

TORSTED BADMINTON

LÆS MERE >>

TORSTED SENIORER

LÆS MERE >>